შერჩევა

შერჩევა

თქვენი მოდულებისთვის თითოეულ კონტეინერს ვარჩევთ გულდასმით: გათვალისწინებეულია არა მარტო ტექნიკური მდგომარეობა (დეფორმაცია, კოროზია…), არამედ პრიოტიტეტი ენიჭება ტოქსიკური და რადიაციული ფონის შემოწმებას. ეს ყოველივე კი მნიშვნელოვანია, რადგან რთულია იცოდე, თუ რის გადასაზიდად იყენებდნენ კონკრეტულ კონტეინერს.

ყველა ჩვენი კონტეინერი მოწმდება როგორც ვიზუალურად, ასევე მავნე ნივთიერებზე სპეციალური აპარატურით, რის შემდეგაც მაჩვენებლების ფოტო მასალა დანართად უძღვება კონტრაქტს.