ფრეიმინგი

ფრეიმინგი

“ფრეიმინგ”-ს, დაკარკასებას დიდი მნიშვნელობა აქვს საზღვაო კოტეინერისთვის სასურველი და მომხმარებლისთვის მიმზიდველი იერის მიცემაში.  ამ შემთხვევაში საქმე მხოლოდ გარეგნულ მახასიათებლებს არ ეხება. სწორედ ფრეიმინგზეა დამოკიდებული მოსაპირკეთებელი მასალებისა და ავეჯის დამონტაჟების სიზუსტე, ხოლო ლარტყის (“რეიკა”) ხარისზე და ოსტატის გამოცდილებაზეა დამოკიდებული  კონტეინერის მოპირკეთების ხარისხი და ვიზუალი.

რუმბოქსის კონტეინერების მომზადებისას დიდი ყურადღება ექცევა ზემოთ აღნიშნული თითოეული დეტალის დამუშავებას. ამის დამსახურებით, ჩაშენებული ავეჯის მონტაჟისას ყოველგვარი შეცდომა გამორიცხულია.