რა სიმაღლისაა კონტეინერი?

რა სიმაღლისაა კონტეინერი?

კონტეინერის ექსტერიერის სიმაღლე 2,9 მეტრია, ხოლო შიდა სიმაღლე დამოკიდებულია მოდულის ტიპზე (მაქსიმუმ 2.6 მ.).